• czcionka:    
  • A    
  • A+   
  • A++   
  • kontrast:    
  •    
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
fb bip

Jak zostać czytelnikiem

Aby zostać Czytelnikiem Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie lub Filii Bibliotecznej w Mroczeniu i Słupi zapraszamy do naszej Biblioteki z:

  • dorośli, z aktualnym dowodem tożsamości (np. dowód osobisty, paszport, legitymacja szkolna / studencka, prawo jazdy),
  • młodzież, z legitymacją szkolną / studencką,
  • dzieci z dowodem tożsamości jednego z rodziców lub opiekuna.

Przy dokonywaniu zapisu Czytelnik ma obowiązek zapoznania się z Regulaminem Biblioteki oraz wypełnienia i podpisania zobowiązania (dane osobowe czytelnika zawarte w zobowiązaniu zgodnie z ustawą z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych - Dz.U. z 1997 r. nr 133 poz.883) będą wykorzystane wyłącznie do celów statystycznych i odzyskania wypożyczonych Czytelnikowi materiałów bibliotecznych), za niepełnoletniego Czytelnika kartę zobowiązania podpisują rodzice lub opiekunowie prawni. Złożenie czytelnego podpisu na karcie zapisu jest równoznaczne z zapisaniem się do Biblioteki jak i potwierdzeniem znajomości i respektowaniem regulaminu.

Jeżeli Czytelnik chce skorzystać z komputerów zobowiązany jest przyjść z dowodem tożsamości lub legitymacją.

Korzystając z księgozbioru podręcznego w czytelni, czytając gazety i czasopisma, jak również korzystając z komputerów lub tabletów każdorazowo dokonuje wpisu do zeszytu czytelni.

Prolongaty (przedłużenia terminu) wypożyczeń Czytelnik może dokonywać osobiście, telefonicznie w wybranej Bibliotece.

Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK