Rynek 21, 63-604 Baranów
tel.: 62 741 00 60

SOWA Mobi
Legimi
fb
katalog
 • A    
 • A+   
 • A++   
 •    
Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie

Regulamin czytelni biblioteki

Regulamin korzystania z sieci Internet w Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

Z komputerów, na których udostępniamy Internet można korzystać nieodpłatnie.

 1. W czytelni korzystać można tylko z zainstalowanych programów, zabrania się instalowania innych programów i dokonywania zmian w konfiguracji oprogramowania.
 2. Internet nie może być wykorzystywany do:
  • wykonywania czynności naruszających prawa autorskie twórców,
  • wyszukiwania informacji o treści obrażających uczucia innych,
  • pracy zarobkowej.
 3. Wszyscy czytelnicy zobowiązani są do wpisywania się do rejestru użytkowników.
 4. Stanowiska komputerowe mogą być użytkowane przez okres 1 godziny. Po upływie tego czasu użytkownik jest zobowiązany ustąpić miejsca kolejnemu czytelnikowi. Stanowisko nie zajęte w ciągu 15 minut zostanie udostępnione innemu użytkownikowi. Rezerwacji stanowisk komputerowych dokonuje dyżurny bibliotekarz.
 5. Użytkownik Czytelni przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy w dowolnym czasie przez osoby uprawnione. W przypadku stwierdzenia naruszenia zasad następuje natychmiastowe przerwanie sesji przez użytkownika.
 6. Wyniki poszukiwań czytelnicy mogą zapisywać na urządzenia przenośne (typu pendrive, CD).
 7. Rozpoczęcie i zakończenie pracy należy zgłosić bibliotekarzowi.
 8. O wszelkich zakłóceniach należy natychmiast powiadomić bibliotekarza.
 9. Użytkownik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z komputera.

Regulamin Czytelni Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksa hrabiego Wężyka w Baranowie

 1. Zasady korzystania.
  1. Czytelnia jest ośrodkiem informacji dla uczniów, nauczycieli, rodziców oraz osób dorosłych z terenu powiatu.
  2. Korzystanie z czytelni jest bezpłatne.
  3. Czytelnik - użytkownik korzystający z czytelni winien okazać się dokumentem tożsamości.
  4. W czytelni okrycie i torby należy pozostawić w wyznaczonym miejscu.
  5. Przed opuszczeniem czytelni użytkownik zwraca wykorzystane źródła informacji.
 2. Udostępnianie zbiorów
  1. W czytelni korzystać można z księgozbioru podręcznego, czasopism, zbiorów regionalnych, dokumentów życia społecznego oraz dostępu do Internetu (odrębne zasady korzystania z Internetu)
  2. Czytelnik wpisuje się do "zeszytu odwiedzin", a informacji udziela bibliotekarz.
  3. Jeżeli czytelnik zamierza w dniach następnych korzystać z wybranych pozycji, bibliotekarz może zatrzymać je do dyspozycji użytkownika. Nie mogą być zatrzymywane źródła wykorzystywane na bieżąco.
  4. W razie braku poszukiwanej literatury bibliotekarz w ramach współpracy kieruje czytelnika do innych bibliotek.
  5. W czytelni można uzyskać informacje bibliograficzne, biblioteczne, rzeczowe i tekstowe.
  6. Wykorzystane czasopisma odnosi się na ustalone miejsce, książki i inne dokumenty oddaje się bibliotekarzowi.
 3. Poszanowanie zbiorów.
  1. Czytelnik zobowiązany jest do poszanowania zbiorów.
  2. Czytelnik, który zniszczy lub uszkodzi książkę lub inne dokumenty ze zbiorów czytelni, musi odkupić taką samą lub inną wskazaną przez bibliotekarza pozycję o wartości odpowiadającej  aktualnej antykwarycznej cenie pozycji zniszczonej.
 4. Przepisy końcowe.
  1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo lub na stałe pozbawiony prawa korzystania z czytelni.
Ta strona korzysta z ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Korzystając ze strony wyrażasz tym samym zgodę na to, że będziemy używać cookies OK